یکشنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
خانه / داستانک ها

داستانک ها

اول خودت را محو کن

مرد پیر و جاافتاده‌ای نزد شیوانا آمد و به او گفت: «سن و سالی از من گذشته و تصمیم گرفته‌ام به مردم کمک کنم تا نیکی بیشتری از من باقی بماند. دختر جوانی در همسایگی ماست که پدر و مادرش را ازدست‌داده و مال و اموالی هم ندارد. برای اینکه …

بیشتر بخوانید »

آرامش

آرامش روزگاری حاکمی اعلام کرد به هنرمندی که بتواند آرامش را در یک تابلو نقاشی بیاورد، جایزه‌ای نفیس خواهد داد. بسیاری از هنرمندان سعی کردند و حاکم همه تابلوهای نقاشی را نگاه کرد و از میان آنهادو تابلو پسندید و تصمیم گرفت یکی از آن‌ها را انتخاب کند. اولی نقاشی …

بیشتر بخوانید »

غفلت

غفلت روزی سقراط، حکیم معروف یونانی، مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثراست. علت ناراحتیش را پرسید، پاسخ داد: «در راه که می آمدم یکی از آشنایان را دیدم. سلام کردم جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذ شت و رفت و من از این طرز رفتار …

بیشتر بخوانید »

دختر و درخت

دختر و درخت دختر هیچ خواستگاری نداشت. او هرروز از پنجره چشم‌به‌راه کسی بود. روزها یکی‌یکی می‌آمدند، اما کسی با آن‌ها نبود. روزها هفته می‌شدند و دسته‌جمعی می‌آمدند اما کسی همراهشان نمی‌آمد. روزها با دوستان و با بستگانشان، با قوم و با قبیله‌هایشان، ماه و سال می‌شدند و می‌آمدند اما …

بیشتر بخوانید »

ارزش های زندگی

ارزش های زندگی مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود… کشاورز به او گفت که برو در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را آزاد می‌کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد. و مرد قبول …

بیشتر بخوانید »

نازنین یا احمق

نازنین یا احمق «مک گینی» در حال مرگ بود. وکیلش آمد تا وصیتنامه ی او را تنظیم کند. همسرش بریژیت ترتیبی داد تا در این مراسم مهم شرکت داشته باشد. وکیل گفت: « بدهی ها و طلب هایت را هرچه سریع تر بگو ». مک گینی: «تیم ریلی به من …

بیشتر بخوانید »

انتقام

انتقام روزی سیاستمدار محترمی را سگ گاز گرفت، اما او زیاد این موضوع را جدی تلقی نکرد، تا اینکه جای زخم روز به روز بدتر شد. سرانجام سیاستمدار نزد پزشک رفت. پزشک پس از معاینهٔ زخم دستور داد که سگ را نزد او ببرند. همانطور که حدس زده بود، سگ …

بیشتر بخوانید »